מחירון שעות הדרכה


שיעור פרטי עם מדריך כתיבה

220
  • 60 דקות של שיעור פרטי
  • ניתן לבצע את השיעור בסקייפ או פרונטלי

כרטיסייה של 10 שעות הדרכה

1900/שנה
  • עשר שעות שיעור עם מדריך כתיבה
  • כל שיעור אורך 60 דקות מלאות
  • ניתן להשתמש בכרטיסייה לאורך כל השנה
  • השיעורים נקבעים על פי צורך הלקוח וזמינות המדריך
  • הכרטיסייה מאפשרת עשרה מפגשים, בני שעה כל אחד
  • השיעורים מתבצעים פרונטלי או בסקייפ