סיוע בעבודות תזה ודוקטורט


סיוע בעבודות תזה ודוקטורט

כתיבת עבודת תזה או עבודת דוקטורט מצריכה קבלת סיוע מאנשים מקצועיים שמכירים את כללי האקדמיה ומבינים את המשמעות של תהליכי כתיבת התזה והדוקטורט. תואר שני אינו תואר ראשון ולכן יש צורך בכישורים אקדמים גבוהים יותר מאלה הנדרשים לכתיבת עבודת סמינריון לתואר ראשון. מורכבות המחקר היא מעמיקה יותר, היקף המסמך האקדמי רחב יותר ולמעשה הכל הופך להיות מורכב, מעמיק וקשה יותר.